Podkrovné konštrukcie

Navrhnuté a vyrobené pre vašu bezpečnosť a komfort

Prednosti podkrovných konštrukcií Norgips:

 • rýchla montáž
 • požiarna bezpečnosť
 • akustický komfort
 • bezpečné používanie
 • trvácnosť
 • vysoká estetika
 • nízka hmotnosť.

Ako zvoliť správnu podkrovnú konštrukciu a   vypočítať náklady

Pri realizácii stavebnej investície chceme používať overené riešenia, ktoré spĺňajú požiadavky investora a budú spĺňať príslušné požiadavky legislatívy ohľadne používania jednotlivých priestorov a miestností. Zvláštnym prípadom je úžitkové podkrovie určené na obytné alebo kancelárske účely, ktoré musí spĺňať konkrétne protipožiarne požiadavky (EI 30/EI 60). Dôležitým faktorom je tiež zvukový komfort v miestnosti. Veľkou prednosťou je vďaka sadrokartónovým doskám tiež možnosť ľubovoľne aranžovať dostupný priestor. Umožňuje to vytvoriť (originálne) miestnosti, spájajúce spády, stropy a steny, vždy so zachovaním najvyšších technických požiadaviek.

Preto riešenia podkrovných konštrukcií NORGIPS s plášťom vytvorenom zo sadrokartónových dosiek majú náležité technické parametre, také ako triedu požiarnej odolnosti (v rozsahu do EI/REI 60), hrúbku konštrukcie (s rozsahu 28 – 300 mm), požadovanú nosnosť a iné. Nižšie sa nachádza praktický selektor, ktorý vám pomôže vybrať správne riešenie spĺňajúce stanovené požiadavky.

Etapy montáže

Etapy zhotovenia podkrovnej konštrukcie na profiloch CD 60 a závesoch typu ES alebo plochých závesoch typu L s jednovrstvovým plášťom.
(Stanovenie prvkov konštrukcie spolu s montážou závesov)

1 1

Vytýčenie línie podkrovnej konštrukcie.

Prvou činnosťou je vytýčenie línie podkrovnej konštrukcie. Môžeme to urobiť laserovou vodováhou. Miesto priebehu obkladu vytyčujeme na štítových a kolenových stenách.

Vytýčenie línie podkrovnej konštrukcie.
Nalepenie utesňujúcej pásky pod profily UD 30.

Pod profily UD 30 nalepujeme utesňujúcu pásku, ktorá značne zlepšuje zvukovú izoláciu zhotoveného obkladu.

Nalepenie utesňujúcej pásky pod profily UD 30.
Montáž profilov UD 30.

Profily prikladáme k vytýčenému miestu a upevňujeme k stene rozpernými kolíkmi alebo skrutkami s rozstupom 80 cm.

Montáž profilov UD 30.
Vytýčenie miesta montáže závesov typu ES alebo plochých závesov typu L – montáž sadrokartónových dosiek rovnobežne s krokvami.

Následne na krokvách a klieštinách vytyčujeme miesto montáže závesov typu ES alebo plochých závesov typu L. Maximálny rozstup medzi závesmi nemôže prekročiť 50 cm, ak chceme montovať dosky kolmo na konštrukciu z profilov CD 60.

Vytýčenie miesta montáže závesov typu ES alebo plochých závesov typu L – montáž sadrokartónových dosiek rovnobežne s krokvami.
Vytýčenie miesta montáže závesov typu ES alebo plochých závesov typu L – montáž sadrokartónových dosiek kolmo na krokvy.

Pri montáži sadrokartónových dosiek súbežne s krokvami, rozstup nemôže byť väčší než 40 cm. 

Vytýčenie miesta montáže závesov typu ES alebo plochých závesov typu L – montáž sadrokartónových dosiek kolmo na krokvy.
Vytýčenie miesta montáže krajných závesov typu ES alebo plochých závesov typu L

Krajné závesy môžu byť vzdialené od stien maximálne 50 cm.

Vytýčenie miesta montáže krajných závesov typu ES alebo plochých závesov typu L
Zásady výberu závesov

Typ a druh použitých závesov volíme podľa výšky o akú má byť podkrovná konštrukcia vzdialená (spustená) od krovu (konštrukcie strechy).

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené maximálne vzdialenosti o aké môže byť konštrukcia odsunutá od konštrukcie strechy s použitím jednotlivých typov závesov.

Typ a druh závesu

Plochý L - 180

Plochý L - 270

Plochý L – 350

ES plus 60/60

ES plus 60/120

ES 60/75

ES 60/125

Max. Vzdialenosť medzi konštrukciou strechy a podkrovnou konštrukciou

15 cm

20 cm

30 cm

6 cm

120 cm

6 cm

12 cm

Zásady výberu závesov
Montáž závesov typu ES alebo ES plus

Vo vytýčených miestach priskrutkovávame k čelu krokvy závesy ES alebo závesy ES plus s použitím dvoch skrutiek do dreva min. ɸ 3,5 mm x 35 mm. Dĺžka ramien závesov je od 60 mm do 125 mm.

Montáž závesov typu ES alebo ES plus
Montáž závesov typu L

V prípade plochých závesov typu L, upevňujeme ich vo vytýčených miestach na bočných stranách krokiev dvoma skrutkami do dreva min. ɸ 3,5 mm x 35 mm. Tieto závesy musia byť priskrutkované veľmi presne podľa vytýčenej plochy konštrukcie. Pri používaní plochých závesov L-350 môžeme znížiť konštrukciu maximálne o 30 cm a vyplniť ju dodatočnou vrstvou izolačného materiálu.

Montáž závesov typu L
Položenie minerálnej vlny

Medzi prvkami krovu a v priestore medzi konštrukciou strechy a budúcou podkrovnou konštrukciou kladiem tepelnú izoláciu. Položenie tepelnej izolácie vo vrstvách zvyšuje tepelnú izoláciu strechy a značne obmedzuje tepelné straty cez prípadné tepelné mosty vznikajúce na krokvách a iných prvkoch krovu.

Položenie minerálnej vlny
Montáž profilov CD 60 k závesom typu ES

Podpernú konštrukciu zhotovujeme z profilov CD 60. Pri použití závesov typu ES vkladáme profily CD 60 medzi ramená závesov a zasúvame do profilov UD 30.

Po vyrovnaní profilov spájame ich s ramenami závesov s použitím závrtných skrutiek do plechu ɸ 3,5 mm x 9,5 mm. Priskrutkujte po 2 ks z každej strany spoja. V našej konštrukcii budeme sadrokartónové dosky upevňovať kolmo voči profilom, preto rozstup medzi profilmi CD 60 nesmie byť väčší než 50 cm.

Montáž profilov CD 60 k závesom typu ES
Montáž profilov CD 60 k závesom typu L

Pri použití plochých závesov typu L upevňujeme profily na vyrovnané závesy a zasúvame do profilov UD 30.

Montáž profilov CD 60 k závesom typu L
Predlžovanie profilov CD 60

Profily CD 60 môžeme predĺžiť s použitím pozdĺžnych spojok. Pozdĺžnu spojku zasuňte do koncov spájaných profilov, a následne ich spojte závrtnými skrutkami do plechu ɸ 3,5 mm x 9,5 mm. Priskrutkujte po 2 ks z každej strany spájaných profilov. Ak predlžujeme profily v susedných radoch, potom miesta spojenia musia byť navzájom voči sebe presunuté o min. 100 cm.

Predlžovanie profilov CD 60
Montáž profilu Flex

Na mieste styku roviny šikmej plochy konštrukcie a roviny vodorovnej plochy konštrukcie, krajné profily umiestňujeme vedľa seba. Na tomto mieste montujeme elastický profil Flex, ktorý spevní tento spoj, čo umožní predísť prípadným puknutiam na mieste styku týchto rovín. Profil dočasne upevňujeme s použitím závrtných skrutiek do plechu ɸ 3,5 mm x 9,5 mm, ktoré potom pri montáži dosky odskrutkujeme.

Montáž profilu Flex
Montáž paroizolačnej fólie

Po vyrovnaní konštrukcii rozkladáme paroizolačnú fóliu, ktoré lepíme k profilom s použitím dvojstrannej lepiacej pásky. Vhodnými páskami izolujeme všetky spoje fólií.

Montáž paroizolačnej fólie
Montáž sadrokartónových dosiek – rozmiestnenie dosiek

Skracujeme sadrokartónové dosky na požadované rozmery Dosky montované v podkroví musia mať hrúbku minimálne 12,5 mm. Dosky upevňujeme kolmo voči profilom takým spôsobom, aby boli ich kratšie hrany opreté na profiloch. Upevňujeme ich výhradne iba k profilom CD 60 a k profilom Flex.

Dosky v susedných pásoch musia byť namontované takým spôsobom, aby spoje medzi kratšími hranami boli navzájom voči sebe presunuté o min. 40 cm.

Montáž sadrokartónových dosiek – rozmiestnenie dosiek
Montáž sadrokartónových dosiek – zrezávanie kratších hrán dosiek

Kratšie hrany sadrokartónových dosiek, ktoré sa navzájom dotýkajú, musia byť zrezané pod uhlom cca 45 stupňov na 2/3 hrúbky dosky.

Montáž sadrokartónových dosiek – zrezávanie kratších hrán dosiek
Montáž sadrokartónových dosiek – rozstupy a typy skrutiek do plechu

Maximálny rozstup skrutiek do plechu nemôže prekročiť 17 cm, a ich dĺžka musí byť o 10 mm väčšia než sumárna hrúbka upevňovaných dosiek. V prípade sadrokartónových dosiek s hrúbkou 12,5 mm používame skrutky do plechu ɸ 3,5 mm x 25 mm.

Montáž sadrokartónových dosiek – rozstupy a typy skrutiek do plechu
Tmelenie sploštených spojov sadrokartónových dosiek, úroveň Q1 – nanesenie konštrukčného tmelu.

Na spoje dosiek nanášame konštrukčný tmel Norgips so šírkou cca 10 cm. Keď vyschne, opäť nanášame tmel na škáru a miesta upevnenia dosiek s použitím skrutiek.

Následne na spoje dosiek nanášame finálnu vrstvu tmelu Norgips so šírkou cca 20 až 25 cm, a tmelíme miesta po skrutkách. Po vyschnutí prebrusujeme prebytočný tmel, aby sme získali rovnú a hladkú rovinu.

Tmelenie sploštených spojov sadrokartónových dosiek, úroveň Q1 – nanesenie konštrukčného tmelu.
Tmelenie sploštených spojov sadrokartónových dosiek, úroveň Q1 – nanesenie výstužnej pásky.

Následne vtláčame do nej výstužnú pásku z papiera alebo skleného vlákna.

Tmelenie sploštených spojov sadrokartónových dosiek, úroveň Q1 – nanesenie výstužnej pásky.
Tmelenie sploštených spojov sadrokartónových dosiek, úroveň Q1 – nanesenie druhej vrstvy konštrukčného tmelu a tmelenie miest po skrutkách

Keď vyschne, opäť nanášame tmel na škáru a miesta upevnenia dosiek s použitím skrutiek.

Tmelenie sploštených spojov sadrokartónových dosiek, úroveň Q1 – nanesenie druhej vrstvy konštrukčného tmelu a tmelenie miest po skrutkách
Tmelenie zrezaných spojov sadrokartónových dosiek, úroveň Q1 – nanášanie penetračného prípravku

Zrezané spoje zvlhčujeme vodou a vypĺňame konštrukčným tmelom Norgips.

Tmelenie zrezaných spojov sadrokartónových dosiek, úroveň Q1 – nanášanie penetračného prípravku
Tmelenie zrezaných spojov sadrokartónových dosiek, úroveň Q1 – nanesenie druhej vrstvy konštrukčného tmelu a vtlačenie výstužnej pásky

Keď vyschne, nanášame ďalšiu vrstvu tmelu, a potom vtláčame do nej výstužnú pásku z papiera alebo skleného vlákna.

Tmelenie zrezaných spojov sadrokartónových dosiek, úroveň Q1 – nanesenie druhej vrstvy konštrukčného tmelu a vtlačenie výstužnej pásky
Tmelenie zrezaných spojov sadrokartónových dosiek, úroveň Q1 – nanesenie konštrukčného tmelu

Takým spôsobom získavame konštrukčnú vrstvu spojov, opisovanú ako úroveň tmelenia Q1.

Tmelenie zrezaných spojov sadrokartónových dosiek, úroveň Q1 – nanesenie konštrukčného tmelu
Tmelenie spojov sadrokartónových dosiek, úroveň Q2 – nanesenie na spoje finálnej vrstvy tmelu a tmelenie miest po skrutkách

Táto úroveň, nazývaná Q2, označovaná ako štandardná, pretože spĺňa najčastejšie estetické požiadavky na povrchy zhotovené zo sadrokartónových dosiek.

Tmelenie spojov sadrokartónových dosiek, úroveň Q2 – nanesenie na spoje finálnej vrstvy tmelu a tmelenie miest po skrutkách
Tmelenie povrchu sadrokartónových dosiek, úroveň Q3 – nanesenie na celý povrch tenkej vrstvy finálneho tmelu (stierky)

Keď chceme získať úplne jednoliatu rovinu na celej ploche dosky, nanášame tenkú vrstvu finálneho tmelu Norgips. Po vyschnutí povrch prebrusujeme, aby sme získali rovnú a hladkú rovinu. Táto úroveň tmelenia sa označuje ako Q3.

Tmelenie povrchu sadrokartónových dosiek, úroveň Q3 – nanesenie na celý povrch tenkej vrstvy finálneho tmelu (stierky)
Finálny efekt

Vďaka technológiám značky Norgips zhotovujeme rýchlo a ľahko podkrovné konštrukcie, ktorých hladké a estetické povrchy majú vysokú estetickú hodnotu, zvukovú izoláciu, a spĺňajú parametre požiarnej odolnosti.

Finálny efekt
Podkrovná konštrukcia na profiloch CD60 a závesoch typ ES / plochých typ L s jednovrstvovým plášťom
Porady NORGIPS – Ako správne zhotoviť podkrovnú konštrukciu
Porady NORGIPS: Zhotovenie nadmurovky s použitím univerzálneho profilu FLEX
Porady NORGIPS: Plášť strešného prielezu v podkroví
Porady NORGIPS: Ohňovzdorný plášť drevenej konštrukcie v podkroví
Porady NORGIPS: Plášť strešného okna
NORGIPS Q GKB 12,5 mm typ A
Štandardná sadrokartónová doska
NORGIPS S GKB 12,5 mm typ A
Štandardná sadrokartónová doska
NORGIPS S GKF 12,5 mm typ DF
Ohňovzdorná sadrokartónová doska
NORGIPS S GKF 15 mm typ DF
Ohňovzdorná sadrokartónová doska
NORGIPS Q GKBI 12,5 mm typ H2
Sadrokartónová doska so zníženou absorpciou vody
NORGIPS S GKBI 12,5 mm typ H2
Impregnovaná doska so zvýšenou odolnosťou voči pôsobeniu vlhko…
NORGIPS S GKFI 12,5 mm typ DFH2
Impregnovaná ohňovzdorná sadrokartónová doska
NORGIPS S GKFI 15 mm typ DFH2
Impregnovaná ohňovzdorná sadrokartónová doska
NORGIPS S ACOUSTIC SUPER 12,5 mm typ DFH2IRE
Akustická sadrokartónová doska
KLOBÚKOVÝ PROFIL z plechu s hrúbkou 0,6 mm
Klobúkový (konštrukčný) profil
Skrutky do plechu 3,5 x 25 mm
Fosfátované skrutky do plechu na upevňovanie sadrokartónových dosiek…
Skrutky do plechu 3,5 x 35 mm
Fosfátované skrutky do plechu na upevňovanie sadrokartónových dosiek…
Skrutky do plechu 3,5 x 45 mm
Fosfátované skrutky do plechu na upevňovanie sadrokartónových dosiek…
Konfekcionované skrutky do plechu 3,5 x 25 мм
Fosfátované skrutky do plechu na upevňovanie sadrokartónových dosiek…
Konfekcionované skrutky do plechu 3,5 x 35 мм
Fosfátované skrutky do plechu na upevňovanie sadrokartónových dosiek…
Konfekcionované skrutky do plechu 3,5 x 45 мм
Fosfátované skrutky do plechu na upevňovanie sadrokartónových dosiek…
Skrutky do dreva 3,5 x 25 mm
Fosfátované skrutky na upevňovanie sadrokartónových dosiek k dreven&…
Skrutky do dreva 3,5 x 35 mm
Fosfátované skrutky na upevňovanie sadrokartónových dosiek k dreven&…
Konfekcionované skrutky do dreva 3,5 x 25 mm
Fosfátované skrutky na upevňovanie sadrokartónových dosiek k dreven&…
Konfekcionované skrutky do dreva 3,5 x 35 mm
Fosfátované skrutky na upevňovanie sadrokartónových dosiek k dreven&…
SAMOREZNÉ SKRUTKY DO PLECHU 3,5 x 25 mm
Fosfátované skrutky do plechu so samoreznou koncovkou
SAMOREZNÉ SKRUTKY DO PLECHU 3,5 x 35 mm
Fosfátované skrutky do plechu so samoreznou koncovkou
Samorezné skrutky do plechu typu „Blcha“ 3,5 x 9,5 mm
Fosfátované skrutky do plechu so samoreznou koncovkou
Konfekcionované samorezné skrutky do plechu 3,5 x 25 mm
Fosfátované skrutky do plechu so samoreznou koncovkou
Konfekcionované samorezné skrutky do plechu 3,5 x 35 mm
Fosfátované skrutky do plechu so samoreznou koncovkou
Konfekcionované samorezné skrutky do plechu typu „Blcha“ 3,5 x 9,5 mm
Fosfátované skrutky do plechu so samoreznou koncovkou
NORGIPS Strong Filler Novinka
Sadrový tmel na sadrokartónové dosky bez použitia pásky
NORGIPS Start & Finish
Hotový dvojfunkčný tmel na vytváranie spojov sadrokartónových…
NORGIPS Extra Finish
Hotový dokončovací tmel na vytváranie spojov sadrokartónových…
NORGIPS Start
Sadrový tmel na vytváranie spojov sadrokartónových dosiek
NORGIPS Finish
Sadrová stierka na vytváranie spojov sadrokartónových dosiek a na te…
Úrovne tmelenia konštrukcie zo sadrokartónových dosiek
23.06.2021

Existujú stanovené a definované štyri úrovne tmelenia a stierkovania povrchov zhotovených zo sadrokartónových dosiek – Q1, Q2, Q3 a Q4. Príslušnú úroveň tmelenia volíme podľa požiadaviek investora podľa očakávanej úrovni kvality (hladkosti) povrchu,…

Viac
Ako zatepliť podkrovie?
23.06.2021

Pri zhotovovaní podkrovnej konštrukcii je potrebné prijať množstvo rozhodnutí, ktoré ovplyvnia …

Viac
Dobré a spoľahlivé systémy na mnoho rokov
Radový dom Marki
Zobraziť
Poriadne podkrovia – naša špecialita
Radový dom Marki
Zobraziť
Krásne spálňové interiéry
Hotel Crystal Mountain Wisła
Zobraziť
Dobré a spoľahlivé systémy na mnoho rokov
Radový dom Marki
Poriadne podkrovia – naša špecialita
Radový dom Marki
Krásne spálňové interiéry
Hotel Crystal Mountain Wisła
Zaslať správu

Dobrý deň,
bezpečnosť osobných údajov je pre nás mimoriadne dôležitá. Preto vám odovzdávame informácie, akým spôsobom osobné údaje získavame a spracúvame. Správcom osobných údajov je spoločnosť „Norgips Sp. z o.o.“ so sídlom vo Varšave, na adrese: ul. Racławicka 93, 02-634 Warszawa, Poľsko. Vaše osobnú údaje budú spracúvané na účely spracovania zaslaného dopytu/otázky.
Bližšie informácie o našej Politike ochrany osobných údajov a súkromia.

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a platia na ňu zásady ochrany osobných údajovpodmienky používania služby Google.

Zložka dokumentov
Zložka dokumentov
close

Zložka dokumentov je miesto, do ktorého si môžete uložiť vybrané súbory na stiahnutie, ako aj kalkulačky spotreby materiálov.

Stlačte "Do zložky" na ľubovoľnom dokumente alebo kalkulácii.

Vďaka „Zložke dokumentov“ ľahko pripravíte potrebnú dokumentáciu danej investície:

 • technické dokumentácie výrobkov a riešení
 • kalkulácie spotreby materiálov
 • zhrnutia – zoznamy výrobkov
 • titulný list s údajmi danej investície
 
Stiahnuť ZIP Stiahnuť ZIP
Stiahnuť PDF Stiahnuť PDF
Zaslať na @ Zaslať na @
 Vyčistiť zložku
Zatvoriť
hore