NORGIPS S GKF 12,5 mm typ DF
Ohňovzdorné dosky

NORGIPS S GKF 12,5 mm typ DF

Ohňovzdorná sadrokartónová doska

Opis

Ohňovzdorná sadrokartónová doska má dlhšiu hranu obloženú kartónom a sploštenú, a kratšiu hranu má rovno zrezanú. Sadrové jadro dosky má vyššiu hustotu a je vystužené sklenými vláknami.

Farba – kartón ružovej farby s červenými opismi.

Použitie:

Sadrokartónové dosky určené na použitie v stavebníctve v interiéroch. Používa sa na vytváranie rôznych obkladov a konštrukcií suchých systémov, v interiéroch s relatívnou vlhkosťou najviac 70 %. Maximálna teplota aplikácie je 50°C. Dosky sa používajú na vytváranie plášťov priečok a zavesených stien, podhľadov a podkrovných konštrukcií, na vytváranie priečok s požadovanou ohňovzdornosťou (max. do EI 180).

Prednosti:
Prednosť

Ohňovzdorná. Jadro dosky obsahuje sklené vlákna, ktoré zväčšujú spojitosť sadrového jadra pri pôsobení vysokých teplôt.

Prednosť

Hrana S. Sploštenie dlhšej hrany uľahčuje dokončenie miest spojení dosiek. Vďaka náležitému vyprofilovaniu a použitiu systémových tmelov Norgips, ako aj škárovacích pások pri vykonávaní škár, vytvára sa spojenie s maximálnou pevnosťou.

Technické parametre:

Typ hrany

NORGIPS S

Reakcia na oheň

A2-s1, d0

Pevnosť v ohybe [N]:
pozdĺžnym smerom
priečnym smerom


≥550
≥210

Hustota sadrového jadra [kg/m3]

≥800

Súčiniteľ difúzneho odporu [μ]

10

Súčiniteľ prestupu tepla [λ]

0,25 W/(m*K)

Rozmery a balenie:
Hrúbka [mm]
Šírka [mm]
Dĺžka [mm]
Počet na palete [ks]
Počet na palete [m2]
Množstvo na palete [kg]*
Jednotková hmotnosť [kg/m2]
12,5
1200
2000
64
153,60
1551
10,1
12,5
1200
2600
64
199,68
2017
10,1
12,5
1200
3000
64
230,40
2327
10,1
12,5
600
1200
128
92,16
931
10,1
12,5
1250
2000
54
135,00
1364
10,1

ODPORÚČANIA

Sadrokartónové dosky NORGIPS používajte podľa pokynov systému NORGIPS. Skladovanie: dosky skladujte na plochom podklade, najlepšie na palete. Chráňte pred vlhkosťou. Preprava na stavenisko: sadrokartónové dosky prenášajte zrezanou hranou v zvislom smere.

DODATOČNÉ INFORMÁCIE

Norma: PN-EN 520+A1:2012 „Sadrokartónové dosky. Definície, požiadavky a skúšobné metódy“.

Stiahnuť Do zložky
Vyhlásenie o paramatroch Vyhlásenie o parametroch č. GKF 12,5/N/2023; DF 12,5 - EN 520; 03.04.2023
Stiahnuť Do zložky
Vyhlásenie o paramatroch Vyhlásenie o parametroch č. GKF 12,5/N/2021; DF-EN 520; 07.07.2021

Stiahnuť Do zložky
Technický list KT - NORGIPS S GKF 12,5 mm typ DF
Porady NORGIPS: Konštrukcia zo sadrokartónových dosiek pre biokrb
Školenie pre zhotoviteľov
22.03.2022

V marci 2022 sme v spolupráci s jedným z našich distribútorov zorganizovali školenie venované sadrokartónovým konštrukciám. Školenie viedol technický konzultant Norgips. Pozvaní zhotovitelia sa mohli oboznámiť s celou ponukou výrobkov a riešení, kto…

Viac
Zaslať správu

Dobrý deň,
bezpečnosť osobných údajov je pre nás mimoriadne dôležitá. Preto vám odovzdávame informácie, akým spôsobom osobné údaje získavame a spracúvame. Správcom osobných údajov je spoločnosť „Norgips Sp. z o.o.“ so sídlom vo Varšave, na adrese: ul. Racławicka 93, 02-634 Warszawa, Poľsko. Vaše osobnú údaje budú spracúvané na účely spracovania zaslaného dopytu/otázky.
Bližšie informácie o našej Politike ochrany osobných údajov a súkromia.

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a platia na ňu zásady ochrany osobných údajovpodmienky používania služby Google.

Zložka dokumentov
Zložka dokumentov
close

Zložka dokumentov je miesto, do ktorého si môžete uložiť vybrané súbory na stiahnutie, ako aj kalkulačky spotreby materiálov.

Stlačte "Do zložky" na ľubovoľnom dokumente alebo kalkulácii.

Vďaka „Zložke dokumentov“ ľahko pripravíte potrebnú dokumentáciu danej investície:

  • technické dokumentácie výrobkov a riešení
  • kalkulácie spotreby materiálov
  • zhrnutia – zoznamy výrobkov
  • titulný list s údajmi danej investície
 
Stiahnuť ZIP Stiahnuť ZIP
Stiahnuť PDF Stiahnuť PDF
Zaslať na @ Zaslať na @
 Vyčistiť zložku
Zatvoriť
hore