Otázky a odpovede

Sú sadrokartónové dosky ohňovzdorné? Do akých miestností sú odporúčané jednotlivé typy dosiek? Na tomto mieste nájdete odpovede na najčastejšie zadávané otázky ohľadne – sadrokartónových dosiek.

Aká je požiarna odolnosť sadrokartónových dosiek Norgips?

Ktoré typy sadrokartónových dosiek Norgips sú označené symbolmi GKB typ A, GKF typ DF, GKBI typ H2 a GKFI typ DFH2?

Môžu sa sadrokartónové dosky Norgips používať v exteriéroch?

Na aké použitie sú odporúčané sadrokartónové dosky GKBI typ H2 Norgips?

Na aké použitie sú odporúčané sadrokartónové dosky GKF typ DF Norgips?

Na aké použitie sú odporúčané sadrokartónové dosky GKFI typ DFH2 Norgips?

TECHNICKÝ SLOVNÍK

Aká je požiarna odolnosť sadrokartónových dosiek Norgips?

Sadrokartónové dosky Norgips sú nehorľavým materiálom, a pojmom požiarnej odolnosti sa označujú rôzne stavebné priečky, také ako: priečky, zavesené steny, podhľady či zástavby podkroví. Také priečky tvorí konštrukcia, najčastejšie vytvorená z pozinkovaných oceľových profilov, do ktorých sú namontované jedna alebo niekoľko vrstiev sadrokartónových dosiek (spravidla ohňovzdorných). Tieto priečky môžu byť vyplnené minerálnou vlnou. Požiarna odolnosť týchto priečok môže dosahovať až do 3 hodín.

Ktoré typy sadrokartónových dosiek Norgips sú označené symbolmi GKB typ A, GKF typ DF, GKBI typ H2 a GKFI typ DFH2?

  • GKB typ A – sadrokartónová doska s lícom, na ktoré sa dajú nanášať sadrové alebo dekoračné omietky
  • GKF typ DF – sadrokartónová doska s kontrolovanou hustotou (D) a s vyššou spojitosťou jadra pri pôsobení vysokých teplôt (F)
  • GKBI typ H2 – sadrokartónová doska s nižšou mierou pohlcovania vody
  • GKFI typ DFH2 – sadrokartónová doska s kontrolovanou hustotou (D), s vyššou spojitosťou jadra pri pôsobení vysokých teplôt (F) a s nižšou mierou pohlcovania vody (H2)

Môžu sa sadrokartónové dosky Norgips používať v exteriéroch?

Žiaľ, nemôžu. Sadrokartónové dosky Norgips sú určené na použitie v interiéroch.

Na aké použitie sú odporúčané sadrokartónové dosky GKBI typ H2 Norgips?

Tieto dosky majú vyššiu odolnosť voči pôsobeniu vlhkosti, a preto sú vhodné na použitie v miestnostiach s dočasne zvýšenou vlhkosťou, ako sú kúpeľne, sprchy, práčovne, kuchyne.

Na aké použitie sú odporúčané sadrokartónové dosky GKF typ DF Norgips?

Tieto dosky majú vyššiu odolnosť voči pôsobeniu ohňa, a preto sú vhodné na vytváranie stavebných priečok s kvalifikovanou požiarnou odolnosťou.

Na aké použitie sú odporúčané sadrokartónové dosky GKFI typ DFH2 Norgips?

Tieto dosky majú zároveň vyššiu odolnosť voči pôsobeniu ohňa a vyššiu odolnosť voči pôsobeniu vlhkosti, a preto sú vhodné na vykonávanie priečok s kvalifikovanou požiarnou odolnosťou v miestnostiach s dočasne zvýšenou vlhkosťou.

TECHNICKÝ SLOVNÍK
Zložka dokumentov
Zložka dokumentov
close

Zložka dokumentov je miesto, do ktorého si môžete uložiť vybrané súbory na stiahnutie, ako aj kalkulačky spotreby materiálov.

Stlačte "Do zložky" na ľubovoľnom dokumente alebo kalkulácii.

Vďaka „Zložke dokumentov“ ľahko pripravíte potrebnú dokumentáciu danej investície:

  • technické dokumentácie výrobkov a riešení
  • kalkulácie spotreby materiálov
  • zhrnutia – zoznamy výrobkov
  • titulný list s údajmi danej investície
 
Stiahnuť ZIP Stiahnuť ZIP
Stiahnuť PDF Stiahnuť PDF
Zaslať na @ Zaslať na @
 Vyčistiť zložku
Zatvoriť
hore