NORGIPS S ACOUSTIC SUPER 12,5 mm typ DFH2IRE
Akustické dosky

NORGIPS S ACOUSTIC SUPER 12,5 mm typ DFH2IRE

Akustická sadrokartónová doska

Opis

Zvukovo izolačná sadrokartónová doska má dlhšiu hranu obloženú kartónom a sploštenú, a kratšiu hranu má rovno zrezanú. Sadrové jadro dosky má vyššiu hustotu, je vystužené sklenými vláknami, a je do neho pridaná hydrofóbna látka (parafín alebo silikón).

Farba – kartón modrej farby s červenými opismi.

Použitie:

Doska je určená na používanie v miestnostiach, v ktorých relatívna vlhkosť vzduchu môže prekročiť 70 %, avšak nemôže byť vyššia než 85 %, nie dlhšie než 10 hodín denne. Maximálna teplota aplikácie je 50°C.

Dosky sa používajú na vytváranie plášťov priečok a zavesených stien, stenových obkladov, podhľadov a podkrovných konštrukcií, na vytváranie priečok s vyššou zvukovou izoláciou, ako aj na vytváranie priečok s požadovanou ohňovzdornosťou (max. do EI 180).

Prednosti:
Prednosť

Zvuková izolácia. Výrobok má vďaka vyššej hmotnosti a špeciálnym prísadám lepšie parametre, ktoré pozitívne ovplyvňujú akustickú izoláciu vytvorenej priečky.

 
Prednosť

Ohňovzdorná. Jadro dosky obsahuje sklené vlákna, ktoré zväčšujú spojitosť sadrového jadra pri pôsobení vysokých teplôt.

Prednosť

Impregnovaná. Doska má vďaka impregnácii nižšiu nasiakavosť vody.

Prednosť

Zväčšená pevnosť. Dosky sú určené na špeciálne použitie, na miestach, v ktorých je potrebná väčšia pevnosť a vyššia tvrdosť povrchu.

Prednosť

Hrana S. Sploštenie dlhšej hrany uľahčuje dokončenie miest spojení dosiek. Vďaka náležitému vyprofilovaniu a použitiu systémových tmelov Norgips, ako aj škárovacích pások pri vykonávaní škár, vytvára sa spojenie s maximálnou pevnosťou.

Technické parametre:

Typ hrany

NORGIPS S

Reakcia na oheň

A2-s1, d0

Pevnosť v ohybe [N]:
pozdĺžnym smerom
priečnym smerom

 

≥725
≥300

Tvrdosť povrchu – priemer deformácie [mm]

>15

Hustota sadrového jadra [kg/m3]

≥800

Súčiniteľ difúzneho odporu [μ]

10

Celkové vstrebávanie vody [%]

≤10

Plocha vstrebávania vody [g/m2]

220

Súčiniteľ prestupu tepla [λ]

0,25 W/(m*K)

Rozmery a balenie:
Hrúbka [mm]
Šírka [mm]
Dĺžka [mm]
Počet na palete [ks]
Počet na palete [m2]
Množstvo na palete [kg]*
Jednotková hmotnosť [kg/m2]
12,5
1200
2000
64
153,60
1797
11,7
12,5
1200
2600
64
199,68
2336
11,7
12,5
1200
2600
32
99,84
1168
11,7

ODPORÚČANIA

Sadrokartónové dosky NORGIPS používajte podľa pokynov systému NORGIPS. Skladovanie: dosky skladujte na plochom podklade, najlepšie na palete. Chráňte pred vlhkosťou.
Preprava na stavenisko: sadrokartónové dosky prenášajte zrezanou hranou v zvislom smere.

DODATOČNÉ INFORMÁCIE

Norma: PN-EN 520+A1:2012 „Sadrokartónové dosky. Definície, požiadavky a skúšobné metódy“.

Stiahnuť Do zložky
Vyhlásenie o paramatroch Vyhlásenie o parametroch č. Acoustic SUPER 12,5/N/2021; DFH2IR-EN 520; 07.07.2021

Stiahnuť Do zložky
Technický list KT - NORGIPS S ACOUSTIC SUPER 12,5 mm typ DFH2IRE
Akustická adaptácia zo sadrokartónových dosiek NORGIPS ACOUSTIC Super DFH2IR
Ako stlmiť hluk pochádzajúci z iných miestností? Doska Acou…
23.06.2021

Použite dosiek Acoustic Super typ DFH2IR v systémoch priečok, zavesených stien, podhľadov, stenových a stropných obkladov, ako aj pri zhotovovaní podkrovných konštrukcií prináša množstvo výhod a predností. Značne zvyšuje zvukovú izoláciu týchto prie…

Viac
Zaslať správu

Dobrý deň,
bezpečnosť osobných údajov je pre nás mimoriadne dôležitá. Preto vám odovzdávame informácie, akým spôsobom osobné údaje získavame a spracúvame. Správcom osobných údajov je spoločnosť „Norgips Sp. z o.o.“ so sídlom vo Varšave, na adrese: ul. Racławicka 93, 02-634 Warszawa, Poľsko. Vaše osobnú údaje budú spracúvané na účely spracovania zaslaného dopytu/otázky.
Bližšie informácie o našej Politike ochrany osobných údajov a súkromia.

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a platia na ňu zásady ochrany osobných údajovpodmienky používania služby Google.

Zložka dokumentov
Zložka dokumentov
close

Zložka dokumentov je miesto, do ktorého si môžete uložiť vybrané súbory na stiahnutie, ako aj kalkulačky spotreby materiálov.

Stlačte "Do zložky" na ľubovoľnom dokumente alebo kalkulácii.

Vďaka „Zložke dokumentov“ ľahko pripravíte potrebnú dokumentáciu danej investície:

  • technické dokumentácie výrobkov a riešení
  • kalkulácie spotreby materiálov
  • zhrnutia – zoznamy výrobkov
  • titulný list s údajmi danej investície
 
Stiahnuť ZIP Stiahnuť ZIP
Stiahnuť PDF Stiahnuť PDF
Zaslať na @ Zaslať na @
 Vyčistiť zložku
Zatvoriť
hore