Úrovne tmelenia konštrukcie zo sadrokartónových dosiek
rady

Úrovne tmelenia konštrukcie zo sadrokartónových dosiek

Existujú stanovené a definované štyri úrovne tmelenia a stierkovania povrchov zhotovených zo sadrokartónových dosiek – Q1, Q2, Q3 a Q4. Príslušnú úroveň tmelenia volíme podľa požiadaviek investora podľa očakávanej úrovni kvality (hladkosti) povrchu, určenia miestnosti a spôsobu dokončenia povrchu (keramické dlaždice, tapety, matné tenkovrstvové farby ap.).

  1. Úroveň tmelenia/stierkovania PSG 1 [Quality Level 1 (Q1)] Táto úroveň tmelenia sa týka povrchov zhotovených zo sadrokartónových dosiek, pri ktorých nie sú stanovené nejaké estetické požiadavky (napr. podklady pod keramické dlaždice). Stačí použiť základné tmelenie, ktoré zahŕňa:
   • vykonanie škárovania spojov sadrokartónových dosiek

   • nanesenie tmelu na viditeľných častiach upevňovacích a dokončovacích prvkov. Tmelenie na tejto základne úrovni vyžaduje, aby bola pri hranách sadrokartónových dosiek nalepená výstužná páska zo skleného vlákna (samolepiaca sieťka) a povrch tmelený jednou alebo dvoma vrstvami systémového konštrukčného tmelu

  2. Úroveň tmelenia PSG 2 [Quality Level 2 (Q2)] Tmelenie konštrukcií zhotovených zo sadrokartónových dosiek na tejto úrovni, označované tiež ako štandardné tmelenie/stierkovanie spĺňa zvyčajné požiadavky ohľadne estetiky povrchov stien a stropov. Cieľom prác, ktoré vykonáva montér sadrokartónovej konštrukcie na úrovni tmelenia PSG 2 je tiež vyrovnať a vyhladiť povrchy škár, aby spolu so sadrokartónovými doskami tvorili jednu plochu. Toto „vyrovnanie“ sa týka aj upevňovacích prvkov, vnútorných a vonkajších rohov, ako aj spojov. Tmelenie na úrovni PSG 2 zahŕňa:

   • základné tmelenie PSG 1

   • opakované tmelenie systémovými tmelmi: konštrukčným, keď je to potrebné, a finálnym, až kým nebude prechod medzi škárou a povrchom sadrokartónovej doskyplynulý. Nie sú prípustné miestne prehĺbenia či ryhy po použitom náradí. Ak to nie je nevyhnutné, zatmelený povrch je potrebné prebrúsiť

   • Takto pripravený povrch je určený na: lepenie tapiet, natieranie štrukturálnych a typických matných farieb, emulzií a akrylových farieb, s použitím valčekov alebo štetcov, a tiež na nanášanie ozdobných omietok.

  3. Úroveň tmelenia PSG 3 [Quality Level 3 (Q3)] V prípade, keď musí daná tmelená plocha spĺňať vyššie estetické požiadavky, potrebné sú dodatočné činnosti, ktoré presahujú základné a štandardné tmelenie. Tmelenie na úrovni PSG 3 zahŕňa:

   • štandardné tmelenie PSG 2

   • tmelenie celého povrchu daného prvku (spojov a kartónu) systémovými hmotami, tmelmi alebo systémovými stierkami, ktorých úlohou je vyrovnať povrch, a tiež uzatvoriť mikropóry a vyrovnať textúru, a nasiakavosť týchto povrchov. Hrúbka nanášanej vrstvy je neveľká a väčšinou neprekračuje 1 mm.

    Takto pripravený povrch je určený na:

   • lepenie tenkých tapiet s jemnou štruktúrou;

   • natieranie hodvábnych a lesklých farieb

   • nanášanie omietok so zrnitosťou menšou než 1 mm, pod podmienkou, že výrobca omietky povoľuje ich použitie na danom poklade.

  4. Úroveň tmelenia PSG 4 [Quality Level 4 (Q4)] Spĺňa najvyššie estetické požiadavky ohľadne tmelenia povrchu konštrukcie zhotovenej zo sadrokartónových dosiek, na celom povrchu sa vytvára tenká vrstva sadrovej omietky. Úroveň tmelenia PSG 4 predpokladá ručná alebo mechanické nanesenie na celom povrchu konštrukcie tenkovrstvovej omietky, alebo špeciálnej sadrovej stierky (hrúbka vrstvy do 3 mm). Okrem vyhladenia je často potrebné prebrúsiť celú nanesenú vrstvu. Takto pripravený povrch je určený na nanesenie hladkých alebo štrukturálnych stenových obkladov s leskom, napr. samolepiacich kovových či vinylových fólií, natieranie lesklých farieb, či tiež vytvorenie lešteného povrchu z alabastrovej omietky imitujúcej mramoru.

NORGIPS Start & Finish
Hotový dvojfunkčný tmel na vytváranie spojov sadrokartónových…
NORGIPS Start
Sadrový tmel na vytváranie spojov sadrokartónových dosiek
NORGIPS Extra Finish
Hotový dokončovací tmel na vytváranie spojov sadrokartónových…
NORGIPS Finish
Sadrová stierka na vytváranie spojov sadrokartónových dosiek a na te…
Zložka dokumentov
Zložka dokumentov
close

Zložka dokumentov je miesto, do ktorého si môžete uložiť vybrané súbory na stiahnutie, ako aj kalkulačky spotreby materiálov.

Stlačte "Do zložky" na ľubovoľnom dokumente alebo kalkulácii.

Vďaka „Zložke dokumentov“ ľahko pripravíte potrebnú dokumentáciu danej investície:

 • technické dokumentácie výrobkov a riešení
 • kalkulácie spotreby materiálov
 • zhrnutia – zoznamy výrobkov
 • titulný list s údajmi danej investície
 
Stiahnuť ZIP Stiahnuť ZIP
Stiahnuť PDF Stiahnuť PDF
Zaslať na @ Zaslať na @
 Vyčistiť zložku
Zatvoriť
hore