Ticho a komfortTicho a komfort

Čo je to akustická izolácia

a prečo sa oplatí postarať sa o to?

Akustická izolácia je vlastnosť, ktorá priamo ovplyvňuje kvalitu života. Možnosť izolovať sa od nežiaduceho vonkajšieho hluku v praxi poskytuje pokoj domácim, súkromie, a tiež znižuje riziko prípadných konfliktov so susedmi. Aby sa dom stal naším azylom, steny musia účinne redukovať zvuky medzi jednotlivými miestnosťami.

Ochrana pred hlukom

Hlasitosť meriame v decibeloch (dB). Napríklad, 38 dB je úroveň zvuku približne taká, akú vytvára spustený vysávač.

Schopnosť priečky (steny, stropu, podlahy) tlmiť zvuk sa označuje ako úroveň zvukovej izolácie. Vyjadruje sa tiež v decibeloch, predovšetkým prostredníctvom ukazovateľov RW, RA,1, RA,2, R’A,1 a R’A,2. Vyššia zvuková izolácia stien – menej nežiaducich zvukov v miestnosti. Oplatí sa vedieť, že zmenšenie úrovne hluku o 2 či 3 decibely, ľudský sluch dokáže len veľmi ťažko zachytiť. Avšak stlmenie hlučnosti o 6 či 7 decibelov, náš sluch vníma ako zníženie hluku až po polovicu. Ak sa úroveň tlmenia priečky zvýši o 20 dB (napr. z 49 dB na 69 dB), potom sa akustický komfort veľmi značne zvýši. 

Spoločnosť Norgips ponúka riešenia, ktoré umožňujú účinne stlmiť hluk pochádzajúci z vonkajšieho prostredia, a tiež intenzitu zvukov šíriacich sa medzi poschodiami či miestnosťami v danej budove. Dostupné systémy sú rozdelené na tri kategórie:

  • Rw do 49 dB
  • Rw od 50 dB do 59 dB
  • Rw od 60 dB do 72 dB

Ak sa úroveň tlmenia priečky zvýši o 20 dB (napr. z 49 dB na 69 dB), potom sa akustický komfort veľmi výrazne zvýši.

Priečky a zavesené steny Norgips umožňujú splniť požiadavky kladené na rôzne typy objektov. Požiadavky týkajúce sa zvukovej izolácie   priečok v obytných budovách sú stanovené v norme PN-B-02151-3:1999. Vďaka vysokej účinnosti tlmenia vonkajších zvukov v danej miestnosti, ako aj jednoduchej montáži, je to najpopulárnejší spôsob na oddeľovanie priestorov.

Pokoj a pohoda bez vyrušovania

Odlišujeme rôzne typy hluku:

  • Zvuky šíriace sa vzduchom je napr. hudba za stenou či rušná cesta
  • Nárazové zvuky sú napr. kroky susedia na vyššom poschodí
  • Dozvuk, efekt echa

Každý z vyššie spomenutých typov zvukov musí byť náležite stlmený vhodnými priečkami. Aby sme nemali pochybnosti, že sme sa komplexne postarali o náležitý akustický komfort, oplatí sa zvoliť systémové riešenia a vychutnávať si ničím nerušený pokoj.

Keďže za zvukovú izoláciu zodpovedá nielen správny typ sadrokartónových dosiek, ale aj tesniace pásky, správne zvolené profily, izolačné materiály, a v neposlednom rade presnosť zhotovenia priečky.

Riešenia pre náročných

Spoločnosť Norgips ponúka sadrokartónové dosky, ktoré umožňujú stlmiť hluk značne lepšie než iné štandardné riešenia aktuálne dostupné na trhu.

Spoznajte dosky Acoustic Norgips!

Sadrokartónové dosky Acoustic typ A sa používajú na zhotovovanie plášťov priečok a zavesených stien, podhľadom, ako aj podkrovných konštrukcií s cieľom získať vyššiu zvukovú izoláciu. Ak však potrebujeme priečku, ktorá okrem toho, že tlmí zvuky, bude tiež spĺňať vysoké požiadavky ohľadne odolnosti voči vyššej vlhkosti, pevnosti, tvrdosti a požiarnej odolnosti, mám k dispozícii dosku Acoustic Super typ DFH2IR, ktorá vďaka vysokej hmotnosti a špeciálnym prísadám má lepšie parametre zlepšujúce zvukovú izoláciu.

Systémy Norgips musia prejsť mnohými testami v laboratórnych podmienkach, aby zaručovali náležitý akustický komfort vo všetkých podmienkach.

Zvuková izolácia

RW – vážený ukazovateľ špecifickej zvukovej izolácie

RA,1 – ukazovateľ posúdenia špecifickej zvukovej izolácie

RA,2 – ukazovateľ posúdenia špecifickej zvukovej izolácie

RA,1,R – projektovaný ukazovateľ posúdenia špecifickej zvukovej izolácie RA,1

R’A,1 – ukazovateľ posúdenia približnej špecifickej zvukovej izolácie R’

K – bočné prenosy zvukov

Všetky pojmy slovníka

Zvuková izolácia

Zvuková izolácia – schopnosť danej priečky chrániť pred hlukom. V prípade priečok zo sadrokartónových dosiek zvuková izolácia sa týka ochrany pred zvukmi, ktoré sa šíria vzduchom. Miera zvukovej izolácie sa vyjadruje v decibeloch [dB], predovšetkým prostredníctvom ukazovateľov RW, RA,1, RA,2, R’A,1 a R’A,2.

Základné požiadavky ohľadne zvukovej izolácie sú uvedené v norme PN-B 02151-3:1999. V súčasnosti prebiehajú práce na vpísaní do Nariadenia o technických podmienkach, ktoré musia spĺňať budovy a ich umiestnenie, novej verzie normy – PN-B 02151-3:2015.

RW – vážený ukazovateľ špecifickej zvukovej izolácie

RW – vážený ukazovateľ špecifickej zvukovej izolácie, vyjadrený v [dB]. Ukazovateľ určený na všeobecné hodnotenie priečok, používaný v požiadavkách vo väčšine členských štátov EÚ. Hodnota určovaná laboratórnou skúškou priečky. Hodnota zodpovedá frekvencii zvuku 500 Hz na referenčnej krivke z grafu zvukovej izolácie priečky.

RA,1 – ukazovateľ posúdenia špecifickej zvukovej izolácie

RA,1 – ukazovateľ posúdenia špecifickej zvukovej izolácie zohľadňujúci pásmový adaptačný ukazovateľ C (RA,1 = RW + C), vyjadrený v [dB]. Hodnota určovaná laboratórnou skúškou priečky. Ukazovateľ zodpovedajúci zvukovej izolácii chrániacej pred zvukmi so strednou a vysokou frekvenciou, ktoré sú charakteristické okrem iného pre obytný hluk, tzn. hluk, ktorý vytvárajú ľudia. Ukazovateľ sa používa hlavne na posudzovanie zvukovej izolácie vnútorných priečok.

RA,2 – ukazovateľ posúdenia špecifickej zvukovej izolácie

RA,2 – ukazovateľ posúdenia špecifickej zvukovej izolácie zohľadňujúci pásmový adaptačný ukazovateľ Ctr (RA,1 = RW + Ctr), vyjadrený v [dB]. Hodnota určovaná laboratórnou skúškou priečky. Ukazovateľ zodpovedajúci zvukovej izolácii chrániacej pred zvukmi s nízkou frekvenciou, ktoré sú charakteristické okrem iného pre vonkajší hluk, napr. intenzívnej cestnej dopravy.

Ukazovateľ sa používa hlavne na posudzovanie zvukovej izolácie vonkajších priečok.

RA,1,R – projektovaný ukazovateľ posúdenia špecifickej zvukovej izolácie RA,1

Ukazovateľ sa stanovuje odpočítaním od ukazovateľa špecifickej zvukovej izolácie RA,1 korekcie na realizačné nepresnosti (RA,1,R = RA,1 – 2 dB). Ukazovateľ je určený na posudzovanie (vnútorných) priečok vytvorených v bytoch v bytovkách, obytných komplexoch, ako aj na odhadovanie zvukovej izolácie R’.

R’A,1 – ukazovateľ posúdenia približnej špecifickej zvukovej izolácie R’

R’A,1– ukazovateľ posúdenia približnej špecifickej zvukovej izolácie R’ zohľadňujúci pásmový adaptačný ukazovateľ C. Ukazovateľ R’A,1 zohľadňuje zvukovú izoláciu priečky, ktorá chráni od hluku šíriaceho sa vzduchom so strednou a vysokou frekvenciou, a ktorá sa dosahuje v daných podmienkach použitia. R’A,1 preto zohľadňuje bočné prenosy zvuku K. Hodnota ukazovateľa sa určuje experimentálne, tzn. vykonaním terénnej zvukovej skúšky, alebo výpočtovo. Používa sa na posudzovanie zvukovej izolácie väčšiny interných priečok.

K – bočné prenosy zvukov

K – bočné prenosy zvukov, korekcia zohľadňujúca zvuky prenášané susednými priečkami (strop, priľahlé steny, múry). Korekcia K závisí od geometrie priečky, spôsobu spojenia priečky s inými priečkami, ako aj od typu susedných priečok. Výpočet bočných prenosov zvukov je mimoriadne komplikovaná úloha, preto by ju mal vykonať profesionálny akustik.

Požiadavky týkajúce sa požadovaných ukazovateľov zvukovej izolácie sú stanovené v norme PN-B 02151-3:1999 (aktuálne prebieha proces zavedenia novej verzie normy PN-B 02151-3:2015 k nariadeniu o technických podmienkach, ktoré musia spĺňať budovy a ich umiestnenie).

Všetky pojmy slovníka
Akustická adaptácia zo sadrokartónových dosiek NORGIPS ACOUSTIC Super DFH2IR
Stlmenie steny – Etapy zhotovenia akustickej adaptácie zo sadrokartónových dosiek ACOUSTIC typ A

Lepšie tlmenie v prípade riešení priečok a podkrovných konš…
08.09.2022

Hybridné systémy Duo značky Norgips sú odpoveďou na čoraz väčšie povedomie osôb, ktoré rekonštruujú svoje byty či domy. Na dobré tlmenie vonkajších zvukov v miestnosti súčasní používatelia obzvlášť upriamujú pozornosť. Snáď každý hľadá efektívne a r…

Viac
Ako stlmiť hluk pochádzajúci z iných miestností? Doska Acoustic Super…
23.06.2021

Použite dosiek Acoustic Super typ DFH2IR v systémoch priečok, zavesených stien, podhľadov, sten…

Viac
Zaslať správu

Dobrý deň,
bezpečnosť osobných údajov je pre nás mimoriadne dôležitá. Preto vám odovzdávame informácie, akým spôsobom osobné údaje získavame a spracúvame. Správcom osobných údajov je spoločnosť „Norgips Sp. z o.o.“ so sídlom vo Varšave, na adrese: ul. Racławicka 93, 02-634 Warszawa, Poľsko. Vaše osobnú údaje budú spracúvané na účely spracovania zaslaného dopytu/otázky.
Bližšie informácie o našej Politike ochrany osobných údajov a súkromia.

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a platia na ňu zásady ochrany osobných údajovpodmienky používania služby Google.

Zložka dokumentov
Zložka dokumentov
close

Zložka dokumentov je miesto, do ktorého si môžete uložiť vybrané súbory na stiahnutie, ako aj kalkulačky spotreby materiálov.

Stlačte "Do zložky" na ľubovoľnom dokumente alebo kalkulácii.

Vďaka „Zložke dokumentov“ ľahko pripravíte potrebnú dokumentáciu danej investície:

  • technické dokumentácie výrobkov a riešení
  • kalkulácie spotreby materiálov
  • zhrnutia – zoznamy výrobkov
  • titulný list s údajmi danej investície
 
Stiahnuť ZIP Stiahnuť ZIP
Stiahnuť PDF Stiahnuť PDF
Zaslať na @ Zaslať na @
 Vyčistiť zložku
Zatvoriť
hore