Lepšie tlmenie v prípade riešení priečok a podkrovných konštrukcií vďaka systémom DUO.
rady

Lepšie tlmenie v prípade riešení priečok a podkrovných konštrukcií vďaka systémom DUO.

Ako sa ochrániť pred hlukom a súčasne nepreplatiť?

Hybridné riešenia Duo značky Norgips sú odpoveďou na čoraz väčšie povedomie osôb, ktoré rekonštruujú svoje byty či domy. Na dobré tlmenie vonkajších zvukov v miestnosti súčasní používatelia obzvlášť upriamujú pozornosť. Snáď každý hľadá efektívne a relatívne lacné riešenia, ktoré umožnia dosiahnuť požadovaný komfort.
Na základe týchto predpokladov vznikla idea overiť, v akej miere môžu chrániť pred hlukom priečky s plášťom zo sadrokartónových dosiek s rôznou hustotou – ľahšie a ťažšie dosky.

Testovanie účinnosti tlmenia hluku

SD - 2x12,5 GKB A  GKF DFCW 50 W.png

Testy sa uskutočnili v našom laboratóriu R&D v súlade s normou PN-EN 10140-2:2011. V prvom teste bola testovaná kombinácia sadrokartónových dosiek GKB A a Acoustic A. Testovaných bolo šesť rôznych typov priečok. Dosiahnutá úroveň tlmenia hluku bola o 5 dB vyššia v porovnaní so stenami s dvojvrstvovým plášťom z dosiek GKB A. Je to veľmi uspokojivý výsledok. Vďaka dosiahnutým výsledkom môžeme našim zákazníkom poskytnúť priečky, ktoré dvojnásobne lepšie izolujú pred vonkajším hlukom. A k tomu cena takých priečok je veľmi atraktívna. V súčasnosti stačia len trochu vyššie náklady, a môžeme získať vysoký akustický štandard. Ďalšie testy sme vykonali na priečkach s dvojvrstvovým plášťom z dosiek GKB A a Acoustic Super DFH2IR. Aj tentoraz sme dosiahli lepšie výsledky. Zvuková izolácia stien bola ešte vyššia o 2 až 4 dB, podľa typu danej steny. Týmto spôsobom ponúkame výrobok pre veľmi náročných zákazníkov, a k tomu za veľmi prístupnú cenu.


Podkrovia Duo

lepsze_wyciszenie_w_image.png

Hybridné riešenia Duo sa perfektne hodia aj do podkroví. S cieľom zaručiť solídnu podkrovnú konštrukciu, ktorá ochráni konštrukciu strechy pred pôsobením ohňa do triedy REI 30 (v súlade s požiadavkami technických podmienok, ktoré musia spĺňať budovy a ich umiestnenie), navrhli sme tri varianty podkrovných konštrukcií zhotovených z hybridného systému DUO. S plášťom s dvoma vrstvami dosiek GKB A a GKF DF, GKBI H2 a DFH2, GKB A a DFH2IR. Tieto konštrukcie boli testované ohľadne ich požiarnej odolnosti v Laboratóriu požiarnych skúšok Ústavu stavebnej techniky v meste Pionki, v súlade s normou PN-EN 1365-2:2014-12. Tieto konštrukcie, s 20 cm výplňou z minerálnej vlny alebo polyuretánovej peny, získali požiarnu odolnosť REI 30. Vytvorili sme podkrovné riešenia, ktoré účinne chránia pred požiarom konštrukcie striech, a dvojvrstvový plášť zo sadrokartónových dosiek zaručuje solídnu konštrukciu bez prasknutí a rýh, ktoré sa môžu objaviť v prípade konštrukcií s jednovrstvovým plášťom, v dôsledku „práce“ strešnej konštrukcie.

Zložka dokumentov
Zložka dokumentov
close

Zložka dokumentov je miesto, do ktorého si môžete uložiť vybrané súbory na stiahnutie, ako aj kalkulačky spotreby materiálov.

Stlačte "Do zložky" na ľubovoľnom dokumente alebo kalkulácii.

Vďaka „Zložke dokumentov“ ľahko pripravíte potrebnú dokumentáciu danej investície:

  • technické dokumentácie výrobkov a riešení
  • kalkulácie spotreby materiálov
  • zhrnutia – zoznamy výrobkov
  • titulný list s údajmi danej investície
 
Stiahnuť ZIP Stiahnuť ZIP
Stiahnuť PDF Stiahnuť PDF
Zaslať na @ Zaslať na @
 Vyčistiť zložku
Zatvoriť
hore