Požiarna bezpečnosťPožiarna bezpečnosť

Ohňovzdorné priečky Norgips chránia váš dom

Pocit bezpečnosti je najzákladnejšou potrebou každého človeka.

Snáď každý sa chce cítiť bezpečne a komfortne, predovšetkým na miestach, v ktorých trávime najviac času – tak doma, ako aj v práci.

Požiarna odolnosť

Každá časť budovy musí spĺňať stanovené požiadavky, aby v prípade požiaru správne chránila domácich.

Kritériá, ktoré sú podrobne analyzované:

  • R – požiarna nosnosť  
  • E – požiarna tesnosť  
  • I – požiarna izolácia

Čím dlhšie si priečky budovy zachovávajú svoju nosnosť, oddeľujúcu a izolujúcu funkciu od vysokej teploty, tým je ich požiarna odolnosť vyššia. V praxi to znamená, že prípadný požiar sa šíri pomalšie. Triedy požiarnej odolnosti sú väčšinou uvádzané s kritériom E a I, alebo R, E a I, napr. EI 15, EI 60, REI 180, pričom číslo označuje čas meraný v minútach.

Nezabúdajte, že priečka s vyššou triedou požiarnej odolnosti bude zároveň lepšie tlmiť hluk, a tiež bude odolnejšia voči rôznym poškodeniam.

Vďaka presnej klasifikácii je výber náležitých riešení mimoriadne jednoduchý. V dokumentácii všetkých typov prvkov sú uvedené podrobné informácie ohľadne použitia daných materiálov.

Široký výber protipožiarnych priečok

Požiarna odolnosť je kategória, ktorá sa týka stavebných priečok, netýka sa jednotlivých sadrokartónových dosiek.

Aby mala daná priečka požadovanú triedu požiarnej odolnosti, musí byť zhotovená z prvkov tak, ako je to opísané v dokumentácii daného typu priečky. Jednotlivé prvky daného typu priečky boli testované v laboratóriu ako kompletné riešenie. Trieda požiarnej odolnosti sa dosiahne iba vtedy, keď bude daná priečka zhotovená s rovnakých prvkov, z ktorých bol zhotovený daný systém. V dôsledku prípadných odlišností daná priečka nebude spĺňať požiadavky danej triedy požiarnej odolnosti.

Hotové riešenia

Existuje päť tried požiarnej odolnosti budovy, ktoré sú stanovené v Technických podmienkach, ktoré musia spĺňať budovy a ich umiestnenie. Každá z nich je označená písmenom od „A” do „E” – v poradí od najvyššej po najnižšiu.

Požiadavky týkajúce sa protipožiarnych zabezpečení závisia od výšky, veľkosti, umiestnenia, technických podmienok, ako aj funkcií budovy.

Systémy protipožiarnych priečok, ktoré ponúka spoločnosť Norgips, sa hodia do všetkých typov budov a sú tou najlepšou zárukou spoľahlivej protipožiarnej ochrany. Chránia pred pôsobením ohňa konštrukčné prvky budov, a tiež majú funkciu samostatných protipožiarnych bariér triedy EI, REI, R a RE.

Ohňovzdornosť

Trieda požiarnej odolnosti

Trieda požiarnej odolnosti budovy

Klasifikácia týkajúca sa požiarnej odolnosti (odolnosti voči ohňu)

Všetky pojmy slovníka

Ohňovzdornosť

Ohňovzdornosť (čiže odolnosť voči ohňu) je schopnosť priečky/časti budovy splniť stanovené požiadavky v podmienkach imitujúcich priebeh požiaru. Pri požiari je najdôležitejšia možnosť evakuácie, preto mierou ohňovzdornosti je čas, tzn. počet minút od momentu začatia požiaru až dovtedy, keď daný prvok prestane spĺňať kritériá:

  • R – požiarnej nosnosti – čiže stavu, v ktorom daný prvok plní svoju nosnú funkciu. K strate nosnosti dochádza v dôsledku mechanického zničenia, straty statiky alebo prekročenia limitných hodnôt deformácií alebo premiestnení. Sadrokartónové systémy sú charakterizované parametrom R iba v tom prípade, ak daný prvok stanový súčasť protipožiarneho oddelenia.
  • E – požiarnej tesnosti – čiže stavu, v ktorom daný prvok plní oddeľujúcu funkciu. K strate tesnosti dochádza vtedy, keď sa na povrchu, na ktorý oheň nepôsobil, objavia plamene, praskliny alebo škáry s väčšou šírkou než limitné hodnoty, cez ktoré prenikajú plyny alebo plamene, alebo keď daný prvok odpadne od konštrukcie.
  • I – požiarnej izolácie – čiže stavu, v ktorom daný prvok plní funkciu izolovania od vysokej teploty. K strate požiarnej izolácie dochádza vtedy, keď sa na vonkajšej strane testovaného prvku objaví príliš vysoká teplota.

Trieda požiarnej odolnosti

Trieda požiarnej odolnosti stanovuje požadovanú požiarnu odolnosť danej priečky/časti budovy.

Triedy požiarnej odolnosti sú väčšinou uvádzané s kritériom E a I, alebo R, E a I, napr. EI 15, EI 30, EI 45, EI 60, EI 90, REI 120, REI 180.

Význam kritérií E, I R je dôkladne vysvetlený v časti „Ohňovzdornosť“.

Trieda požiarnej odolnosti budovy

Stanovených je päť tried požiarnej odolnosti budovy, ktoré sú označené písmenami, v poradí od najvyššej po najnižšiu „A”, „B”, „C”, „D”, „E”.

Prvky budovy, ktorý je priradený k príslušnej triedy požiarnej odolnosti, musia spĺňať požiadavky stanovené v nariadení ministra infraštruktúry z 12. apríla 2002 o technických podmienkach, ktoré musia spĺňať budovy a o ich umiestnenie.

Klasifikácia týkajúca sa požiarnej odolnosti (odolnosti voči ohňu)

Tieto dokumenty sa vydávajú na základe vykonaných skúšok, ktoré môžu vykonať oprávnené skúšobné laboratóriá, a ktoré určujú požiarnu odolnosť (napr. EI 30, EI 60) prvkov budovy, napr. v prípade sadrokartónových systémov – priečok, zavesených stien (fasád), podhľadov, podkrovných konštrukcií, suchých poterov. Súčasťou požiarnych klasifikácií sú tiež podrobné opisy riešení, informácie týkajúce sa použitých materiálov, výkresy, obrázky, detaily riešení, detaily spojov ap.

Všetky pojmy slovníka
NORGIPS S GKF 12,5 mm typ DF
Ohňovzdorná sadrokartónová doska
NORGIPS S GKF 15 mm typ DF
Ohňovzdorná sadrokartónová doska
NORGIPS S GKFI 12,5 mm typ DFH2
Impregnovaná ohňovzdorná sadrokartónová doska
NORGIPS S GKFI 15 mm typ DFH2
Impregnovaná ohňovzdorná sadrokartónová doska
NORGIPS S ACOUSTIC SUPER 12,5 mm typ DFH2IRE
Akustická sadrokartónová doska
NORGIPS Start & Finish
Hotový dvojfunkčný tmel na vytváranie spojov sadrokartónových…
NORGIPS Extra Finish
Hotový dokončovací tmel na vytváranie spojov sadrokartónových…
NORGIPS Start
Sadrový tmel na vytváranie spojov sadrokartónových dosiek
NORGIPS Finish
Sadrová stierka na vytváranie spojov sadrokartónových dosiek a na te…

Zaslať správu

Dobrý deň,
bezpečnosť osobných údajov je pre nás mimoriadne dôležitá. Preto vám odovzdávame informácie, akým spôsobom osobné údaje získavame a spracúvame. Správcom osobných údajov je spoločnosť „Norgips Sp. z o.o.“ so sídlom vo Varšave, na adrese: ul. Racławicka 93, 02-634 Warszawa, Poľsko. Vaše osobnú údaje budú spracúvané na účely spracovania zaslaného dopytu/otázky.
Bližšie informácie o našej Politike ochrany osobných údajov a súkromia.

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a platia na ňu zásady ochrany osobných údajovpodmienky používania služby Google.

Zložka dokumentov
Zložka dokumentov
close

Zložka dokumentov je miesto, do ktorého si môžete uložiť vybrané súbory na stiahnutie, ako aj kalkulačky spotreby materiálov.

Stlačte "Do zložky" na ľubovoľnom dokumente alebo kalkulácii.

Vďaka „Zložke dokumentov“ ľahko pripravíte potrebnú dokumentáciu danej investície:

  • technické dokumentácie výrobkov a riešení
  • kalkulácie spotreby materiálov
  • zhrnutia – zoznamy výrobkov
  • titulný list s údajmi danej investície
 
Stiahnuť ZIP Stiahnuť ZIP
Stiahnuť PDF Stiahnuť PDF
Zaslať na @ Zaslať na @
 Vyčistiť zložku
Zatvoriť
hore