NORGIPS TML 240
Sadrové omietky a základné nátery

NORGIPS TML 240

Ľahká strojová sadrová omietka s dodatkom výplní na použitie v interiéroch

Použitie:
 • Miestnosti s vlhkosťou do 70 %, ako sú kuchyne a kúpeľne
 • Steny a stropy s podkladom:
  • z pórobetónu
  • z betónu
  • z keramiky
  • vápenno-pieskovým
  • sadrovým
Prednosti:
Prednosť

Možnosť nanášania omietacími agregátmi a manuálne

 
Prednosť

Ľahko sa používa

Prednosť

Prepúšťa vodnú paru

Prednosť

Vyššie priľnavosť

Prednosť

Dlhší čas spracovania

Technické parametre:

Typ

B4/50/2 v súlade s EN 13279-1:2008

Reakcia na oheň

A1 – úplne nehorľavý materiál

Súčiniteľ difúzneho odporu

μ = 6 (v suchom stave), μ = 10 (vo vlhkom stave)

Súčiniteľ tepelnej vodivosti

λ = 0,34 W/(mK)

Lehota spracovateľnosti

240 ± 30 min.

Aplikačná teplota

od 5 °C do 25 °C

Výdatnosť

0,8 kg/m2/mm

Schnutie

10 mm / 14 dní (podľa podmienok v interiéri)

Lehota použiteľnosti

3 mesiace

Balenie

Vrece 30 kg (40 ks na palete)

Rozmery a balenie:
Balenie [kg]
Počet na palete [ks]
Množstvo na palete [kg]*
30
40
1200

PRÍPRAVA HMOTY

Ľahká strojová omietka Norgips TML 240 je pripravovaná na použitie a nanáša sa omietacími agregátmi. Dávkovanie vody nastavte na riedku konzistenciu malty (cca 1 bar/meter hadice na maltu).

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad určený na omietanie musí byť nosný, suchý, bez prachu, špiny a nesúdržných čiastočiek, mastnoty, výkvetov a bez antiadhéznych látok. Väčšie nerovnosti vyrovnajte, a vyštrbené miesta vyplňte. Vyčnievajúce kovové prvky musia byť odstránené alebo ošetrení proti korózii. Podklad musí byť dostatočne odstáty (zretý), a nesmie mať väčšiu vlhkosť než 3 %. Betónové podklady natrite penetračným prípravkom Norgips Betogrunt, a nasiakavé keramické podklady, vápenno-pieskové podklady, pórobetón, sadrové a cementovo-vápenné podklady, prípravkom Norgips Porogrunt.

NANÁŠANIE A SPRACOVANIE MALTY

Omietku nanášajte rovnomerne. Nanesený materiál rozotrite latou s H profilom, v zvislom smere a do líca. Keď začne tuhnúť, vyrovnajte trapézovou latou T a vytvorte rohy. Prestávky medzi nanášaniami omietky nemôžu byť dlhšie než 10 až 15 minút. V prípade dlhších prestávok stroj na nanášanie omietky a hadice vyčistite. Cieľom tejto fázy je vyrovnať neveľké nerovnosti, ktoré vznikli počas predchádzajúcich fáz, s použitím povrchového tmelu, tzv. „pera“. Potom sa povrch omietky navlhčí vodou a pomocou hladidla s hubkou sa vytvorí dostatočné množstvo sadrového mlieka.

Po jemnom stuhnutí povrchu omietky, vyhlaďte povrchovou stierkou. Na dosiahnutie hladšieho povrchu na suchú omietku naneste dokončovaciu vrstvu tmelu Norgips Extra Finish, Norgips Start & Finish alebo Norgips Finish. Omietka nesmie mať hrúbku menej než 8 mm, a viac než 35 mm. V špeciálnych prípadoch môžete na steny naniesť omietku do hrúbky 50 mm. Musí sa však naniesť v dvoch vrstvách. Keď vyschne prvá vrstva, natrite ju penetračným prípravkom Norgips Porogrunt, a keď vyschne, naneste druhú vrstvu omietky. Betónové stropy by sa mali omietať len jednou vrstvou a maximálna hrúbka omietky nesmie presiahnuť 15 mm. Omietka, ktorá bude podkladom pre keramické dlaždice, sa musí nanášať v jednej vrstve. Jej minimálna hrúbka musí byť 10 mm. Povrch omietky musí byť drsný, nevyhladzujte ho ani nezatierajte. V prípade podkladu s rôznymi vlastnosťami, omietku vystužte sieťkou zo skleného vlákna.

BEZPEČNOSŤ

Obsahuje hydroxid vápenatý. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Noste oblečené: ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / ochranu tváre.

V PRÍPADE KONTAKTU S OČAMI: opatrne niekoľko minút vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a dajú sa ľahko odstrániť. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite kontaktujte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM / lekára.

DODATOČNÉ INFORMÁCIE

 • Čas spracovania omietky je cca 240 min. s toleranciou ± 30 min. – podľa podkladu.
 • Omietku nanášajte pri teplote vzduchu a podkladu od +5 °C do +25 °C. Čerstvú maltu a nanesenú omietku chráňte pred mrazom a zamrznutím!
 • Vrecia s omietkou skladujte v suchých miestnostiach na drevených paletách. Čas schnutia omietky s hrúbkou 10 mm, v závislosti od vlhkosti vzduchu a teploty miestnosti, nie je menej ako 14 dní.
 • Čas použiteľnosti sú 3 mesiace od dátumu výroby.

Stiahnuť Do zložky
Vyhlásenie o paramatroch Vyhlásenie o parametroch č. GKB 03/N/2016; NORGIPS TML 240; 29.08.2022

Stiahnuť Do zložky
Technický list KT - NORGIPS TML 240
NORGIPS Betogrunt
Penetračný prípravok určený na nenasiakavé povrchy v interi&e…
NORGIPS Porogrunt
Penetračný náter určený na nasiakavé povrchy v interié…
Zaslať správu

Dobrý deň,
bezpečnosť osobných údajov je pre nás mimoriadne dôležitá. Preto vám odovzdávame informácie, akým spôsobom osobné údaje získavame a spracúvame. Správcom osobných údajov je spoločnosť „Norgips Sp. z o.o.“ so sídlom vo Varšave, na adrese: ul. Racławicka 93, 02-634 Warszawa, Poľsko. Vaše osobnú údaje budú spracúvané na účely spracovania zaslaného dopytu/otázky.
Bližšie informácie o našej Politike ochrany osobných údajov a súkromia.

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a platia na ňu zásady ochrany osobných údajovpodmienky používania služby Google.

Zložka dokumentov
Zložka dokumentov
close

Zložka dokumentov je miesto, do ktorého si môžete uložiť vybrané súbory na stiahnutie, ako aj kalkulačky spotreby materiálov.

Stlačte "Do zložky" na ľubovoľnom dokumente alebo kalkulácii.

Vďaka „Zložke dokumentov“ ľahko pripravíte potrebnú dokumentáciu danej investície:

 • technické dokumentácie výrobkov a riešení
 • kalkulácie spotreby materiálov
 • zhrnutia – zoznamy výrobkov
 • titulný list s údajmi danej investície
 
Stiahnuť ZIP Stiahnuť ZIP
Stiahnuť PDF Stiahnuť PDF
Zaslať na @ Zaslať na @
 Vyčistiť zložku
Zatvoriť
hore