Starostlivosť o zdravie a životné prostredieStarostlivosť o zdravie a životné prostredie

Priaznivá mikroklíma interiéru vďaka ekologickým sadrokartónovým doskám Norgips

Sadrokartónové dosky sú mimoriadne populárne, predovšetkým vzhľadom na ich praktické prednosti, finálnu estetiku a ľahkú montáž.

Sú cenené za proekologické vlastnosti, a to už od etapy získavania surovín, cez výrobu a používanie, až po ich konečnú likvidáciu. Avšak nie všetci vedia, že je to riešenie, ktoré tiež pozitívne ovplyvňuje kvalitu vzduchu v miestnostiach.

Sila z prírody

Základnou surovinou sadrokartónových dosiek je... sadra.

Vďaka prirodzeným vlastnostiam je to skvelý špecifický stavebný materiál. Vďaka schopnosti pohlcovať prebytočnú vlhkosť a uvoľňovať ju, keď je vzduch v miestnosti príliš suchý, sadra pomáha upravovať úroveň vlhkosti vzduchu v budove.

Ekologický výrobný proces

Kartón používaný pri výrobe sadrokartónových dosiek sa vyrába zo zberového papiera. Odkiaľ pochádza sadra?

Sadra sa získava povrchovou ťažbou z prírodných ložísk alebo pri odsírovaní spalín v tepelných elektrárňach. Je to mimoriadne dôležitý proces pre životné prostredie, vďaka ktorému sa značne znižujú emisie oxidov síry a dusíka, ktoré spôsobujú kyslé dažde. Počas odsírovania vo vodnom prostredí prebieha proces kryštalizácii, pri ktorom sa efektívne zrážajú a oddeľujú všetky nepotrebné či potenciálne škodlivé látky. Sadra získavaná touto metódou je čistá a neobsahuje napr. íly či minerálne soli. Dodatočne pri tomto procese nevznikajú problematické odpady. Okrem toho je materiál pravidelne testovaný v laboratóriách, okrem iného ohľadne prípadného obsahu nežiaducich zložiek. Preto sa na trh dostávajú iba výrobky, ktoré sú v plnej miere bezpečné pre životné prostredie.

Ľahké, pevné, šetrné k životnému prostrediu

Základné typy sadrokartónových dosiek Norgips, spĺňajúce príslušné požiadavky stavebných noriem, počas výroby prechádzajú procesom mikro-spenenia, vďaka ktorému sú ľahšie, a zároveň nestrácajú svoju pevnosť a montážne vlastnosti.

Ľahšie sadrokartónové dosky Norgips nielen zvyšujú komfort používania v malom rozsahu, ale tiež minimalizujú negatívny vplyv na životné prostredie vo veľkom rozsahu. Vďaka nižšej hmotnosti je možné naraz prepravovať viac sadrokartónových dosiek, vďaka tomu je realizácia dodávok ekologickejšia.

Zrealizované testy preukázali, že ľahké dosky vyrobené z čistej a pre životné prostredie bezpečnej mikro-spenenej sady sú rovnako pevné a odolné, ako dosky iných výrobcov. Vďaka našim znalostiam a moderným technológiám, Norgips prináša vysoko kvalitné výrobky, ktoré vznikajú ekologicky a šetrne k životnému prostrediu.

Norgips 2021 Česko
Zaslať správu

Dobrý deň,
bezpečnosť osobných údajov je pre nás mimoriadne dôležitá. Preto vám odovzdávame informácie, akým spôsobom osobné údaje získavame a spracúvame. Správcom osobných údajov je spoločnosť „Norgips Sp. z o.o.“ so sídlom vo Varšave, na adrese: ul. Racławicka 93, 02-634 Warszawa, Poľsko. Vaše osobnú údaje budú spracúvané na účely spracovania zaslaného dopytu/otázky.
Bližšie informácie o našej Politike ochrany osobných údajov a súkromia.

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a platia na ňu zásady ochrany osobných údajovpodmienky používania služby Google.

Zložka dokumentov
Zložka dokumentov
close

Zložka dokumentov je miesto, do ktorého si môžete uložiť vybrané súbory na stiahnutie, ako aj kalkulačky spotreby materiálov.

Stlačte "Do zložky" na ľubovoľnom dokumente alebo kalkulácii.

Vďaka „Zložke dokumentov“ ľahko pripravíte potrebnú dokumentáciu danej investície:

  • technické dokumentácie výrobkov a riešení
  • kalkulácie spotreby materiálov
  • zhrnutia – zoznamy výrobkov
  • titulný list s údajmi danej investície
 
Stiahnuť ZIP Stiahnuť ZIP
Stiahnuť PDF Stiahnuť PDF
Zaslať na @ Zaslať na @
 Vyčistiť zložku
Zatvoriť
hore