Školenia zo sadrokartónových konštrukcií
aktuality

Školenia zo sadrokartónových konštrukcií

V marci 2021 pozvala spoločnosť Norgips firma Pomp Serwis s.c., aby zrealizovala dva dvojtýždňové školenia venované sadrokartónovým konštrukciám.


Naši technickí konzultanti zaručili účastníkom solídnu dávku znalostí. Školenia boli založené na poskytnutí teoretických vedomostí a praktických zručností. Blok teoretického školenia bol venovaný výrobkom, ktoré sú dostupné v ponuke Norgips, potrebné pri zhotovovaní konštrukcií s použitím sadrokartónových dosiek, kalkulačky na výpočet materiálov, certifikované systémy Norgips a mnoho iných tém.


Avšak hlavnou časťou školenia bola prax. Účastníci sa počas tejto časti školenia dozvedeli, ako správne zhotovovať napr. priečky zo sadrokartónových dosiek, zhotoviť podkrovnú konštrukciu, obklad strešného okna, upevniť profily Spoznali tiež rôzne tajomstvá, ktoré umožňujú, aby bola práca vykonaná efektívnejšie a kvalitnejšie. A všetko s použitím našich výrobkov. Dobrá atmosféra a nálada sprevádzali účastníkov počas všetkých dní školenia. Naši tréneri si prajú viac takých školení a účastníkov, s ktorými sa tak dobre spolupracuje.


Počítame, že ešte budem mať množstvo príležitostí na také stretnutia!

Zložka dokumentov
Zložka dokumentov
close

Zložka dokumentov je miesto, do ktorého si môžete uložiť vybrané súbory na stiahnutie, ako aj kalkulačky spotreby materiálov.

Stlačte "Do zložky" na ľubovoľnom dokumente alebo kalkulácii.

Vďaka „Zložke dokumentov“ ľahko pripravíte potrebnú dokumentáciu danej investície:

  • technické dokumentácie výrobkov a riešení
  • kalkulácie spotreby materiálov
  • zhrnutia – zoznamy výrobkov
  • titulný list s údajmi danej investície
 
Stiahnuť ZIP Stiahnuť ZIP
Stiahnuť PDF Stiahnuť PDF
Zaslať na @ Zaslať na @
 Vyčistiť zložku
Zatvoriť
hore